10 บ้านพักคนชราและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บริการดูแลผู้สูงอายุและคนชราโดยมืออาชีพ

10 บ้านพักคนชราและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บริการดูแลผู้สูงอายุและคนชราโดยมืออาชีพ ปัจจุบันนี้ประชากรไทยมีอายุยืนยาวขึ้นทำให้ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกันแล้วนะคะ วันนี้อยากชวนคุณลุงคุณป้าที่เตรียมตัววางแผนหลังเกษียณ โดยเฉพาะคนโสดที่กำลังนึกหวั่นเหมือนกันว่าบ้านหลังเดิมอาจจะไม่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลาย บ้านช่องหลังใหญ่และการขึ้นบันไดก็ไม่สะดวกอีกต่อไป เพราะเมื่อแก่ตัวไปก็คงมีกำลังลดลง ยิ่งหากเจ็บป่วยก็ต้องการคนดูแลมากขึ้น ทำให้ทุกวันนี้คุณลุงคุณป้าหลายๆ ท่านกำลังมองหาที่อยู่อาศัยใหม่ให้กับตัวเองในวัยหลังเกษียณ ซึ่งปัจจุบันมีให้เลือกทั้งแบบบ้านพักคนชรา ที่มีพยาบาลดูแลใกล้ชิด 24 ชั่วโมง หรือจะเลือกเป็นบ้าน-คอนโดผู้สูงอายุที่ออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้ชีวิตของชาวสูงวัยให้เดินเหิน ทำกิจกรรมได้คล่องตัวยิ่งขึ้น บ้านบางแค ลักษณะโครงการ บ้านบางแค หรือ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เป็นหนึ่งในสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เป็นของรัฐที่ได้รับนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นบ้านพักคนชราที่ราคาถูกมาก และมีสภาพแวดล้อมที่ดี ลักษณะของโครงการ มี 2 รูปแบบ คือ แบบหอพัก และแบบบังกะโล การบริการของโครงการ บ้านบางแคนอกจากจะมีสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะกับการอยู่อาศัยด้วยความร่มรื่นของสวนและสระน้ำแล้ว ยังมีบริการด้านการรักษาพยาบาล โดยเจ้าหน้าที่พยาบาลที่มีการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง มีการบริการฝึกสอนงานประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายสร้างรายได้ มีบริการด้านสังคมสงเคราะห์ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา และช่วยดำเนินการด้านกฎหมาย เช่น การทำพินัยกรรม รวมถึงมีบริการด้านจิตวิทยาฟื้นฟูสภาพจิตใจ และบริการด้านศาสนา นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ออกกำลังกาย สนามเปตอง ห้องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย มีการกิจกรรมดนตรีไทย ร้องเพลง เล่นเกม เป็นต้น เงื่อนไขการให้บริการและราคา บ้านบางแคมีการอุปการะผู้สูงอายุที่มีสัญชาติไทย…